Діяльність Громадської Ради Офіційний Сайт Запорізької Міської Ради

Львова на участь у самоврядуванні. 12. Громадська рада провадить діяльність відповідно до затверджених нею планів роботи, які надаються Національній раді і є складовою частиною планів роботи Національної ради. У засіданнях громадської ради може брати участь з правом дорадчого голосу керівник органу виконавчої влади, його заступник або інший уповноважений представник органу виконавчої влади. Засідання громадської ради є правомочним, якщо на ньому присутні більше 50% загального складу. Строк повноважень складу громадської ради – два роки.

сайт громадська рада

Головам комітетів надати інформацію з пропозиціями і планом роботи комітетів на 2022 рік. Болтишева Аліна – ГО «Львівська обласна спілка епархия николаев соціального захисту бійців АТО та сімей загиблих». Писаренко Ірина – Благодійна організація «Центр соціальної опіки дитини «Оновлення».

Ініціативна Група З Підготовки Установчих Зборів Громадської Ради При Одеській Обласній Державній Адміністрації

Позиція фонду може не збігатися з думками, висловленими на сайті. Засідання Громадської ради проводяться у приміщенні Національної ради. Секретар складає протокол, здійснює інші дії відповідно до Регламенту. Члени Громадської ради працюють на громадських засадах. Загальна кількість членів Громадської ради встановлюється рішенням Національної ради, але не може перевищувати 15 осіб.

Електронні Звернення Громадян

Члени Громадської ради обираються на засіданні шляхом рейтингового голосування членів Національної ради. Склад Громадської ради затверджується на відкритому засіданні Національної ради. Під час ухвалення рішень Громадською радою, члена Громадської ради може представляти лише одна особа, яка має право одного голосу. Право висування претендентів у члени Громадської ради реалізується громадянами через організації або шляхом самовисування у порядку, передбаченому цим Положенням.

Обласна державна адміністрація оприлюднює відомості про такі зміни на своєму офіційному веб-сайті та в інший прийнятний спосіб протягом трьох робочих днів з моменту затвердження. 20. 8.Для формування складу громадської ради обласна державна адміністрація не пізніше ніж за 60 календарних днів до визначеної дати проведення установчих зборів утворює ініціативну групу з їх підготовки за участю інститутів громадянського суспільства (далі – ініціативна група). “Первинний склад громадської ради був затверджений Ужгородською міською радою на сесії рішенням від 11 квітня 2014 року № 1267 “Про Громадську раду Ужгородської міської ради та зміни до Регламенту міської ради VI скликання”.